Menu

Ekstra help op de earste help (Extra hulp op de eerste hulp)

9 januari 2019 - 4 Toneel - Fries
Ekstra help op de earste help (Extra hulp op de eerste hulp)

In klucht yn trije bedriuwen fan Henk Roede. Fryske oersetting Gurbe Dijkstra, 3/4 froulju, 4/5 manlju

It stik spilet him ôf yn de wachtromte fan in lyts regionaal sikehûs. Dokter Hogebaum is in âlde, nochal ferjitachtige en ôfwêzige dokter. Hy is hast oan syn pensjoen ta mar moat earst syn opfolger noch ynwurkje. Dan komt Joop fan it útstjoerburo del om as skjinmakker oan de slach te gean. Hogebaum sjocht him lykwols foar de nije dokter oan en dat hat bizare situaasjes as gefolch. Joop krijt aardichheid oan syn baan as dokter en docht dan ek syn stjonkende bêst. Mar wêr is de echte nije dokter en wat foar soarte fan folk komt der net yn it sikehûs del en mei watfoar klachten? Nella bygelyks, it liket as hat se alle kwalen dy’t mar te betinken binne, wylst har eins neat mankearret. Roel hat in seare tomme, mar hoe is dat sa kommen en is dat de ienige reden dat er delkomt? Gelokkich is Joke, it haad fan de ferpleging, ien dy’t har mantsje wol stiet. Tegearre mei Annie, de ferpleechkundige, rêdt se mei de deistige saken. Mar hoe komt it at der in ynspekteur fan folkssûnens delkomt en dy driget om de doarren fan it sikehûs te sluten?